Sprawozdania finansowe

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego jednostki za 2018 rok

Opublikowane przez: Marek Kurasz | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:36:44.
Rachunek zysków i strat jednostki
 Rachunek zysków i strat jednostki za 2018 rok

Opublikowane przez: Marek Kurasz | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:39:13.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018

Opublikowane przez: Marek Kurasz | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:43:15.
BILANS jednostki
 BILANS jednostki 2018

Opublikowane przez: Marek Kurasz | Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:46:25.
Data wprowadzenia: 2019-05-30 09:46:25
Opublikowane przez: Marek Kurasz