Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w
pomieszczeniach krytej pływalni NAUTICA w
Gorzycach
 Ogłoszenie o zamówieniu.doc

Opublikowane przez: Arkadiusz Poloczek | Data wprowadzenia: 2015-11-27 12:02:27 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
SIWZ do przetargu nieograniczonego na utrzymanie
czystości w pomieszczeniach krytej pływalni
NAUTICA w Gorzycach
 SIWZ NAUTICA 2015.doc

Opublikowane przez: Arkadiusz Poloczek | Data wprowadzenia: 2015-11-27 12:14:13.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 CCF20151223_00001.jpg

Opublikowane przez: Arkadiusz Poloczek | Data wprowadzenia: 2015-12-23 12:40:08.
Plan zamówień 2017.
 Plan zamówień 2017.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-01-23 15:32:35.
Nabór na wolne urzędnicze stanowisko
pracy-specjalista ds. promocji.

Oświadczenie

Kwestionariusz

Oświadczenie 2

 Ogłoszenie o naborze z-ca 15.11.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-11-15 16:24:50.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze-specjalista ds. promocji.
 wyniki R..jpg

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-12-14 09:22:10 | Data modyfikacji: 2017-12-14 09:25:22.
Przetarg nieograniczony, na zadanie p.n.:
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach krytej
pływalni GOTSiR „NAUTICA”

Ogłoszenie

umowa i zał. 7

załączniki 1-6

Odpowiedzi na pytania wykonawców.

 SIWZ all.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-12-17 20:32:50.
Protokół z otwarcia ofert.
 protokół 1. 2018.jpg

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-01-02 14:27:35.
Unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
 skan unieważnienie.jpg

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-01-10 14:28:46.
Przetarg nieograniczony, na zadanie p.n.:
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach krytej
pływalni GOTSiR „NAUTICA”.

załączniki 1-6

Umowa

Zmiana do SIWZ.pdf

Ogłoszenie

Protokół z ofert złożonych do przetargu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU.

 SIWZ 18.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 17:34:39.
Plan zamówień na 2018 r.
 zamówienie 2018.jpg

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:43:43.
Przetarg nieograniczony, na usługi w zadaniu pn.:
"Ochrona i zabezpieczenie krytej pływalni GOTSiR
Nautica w Gorzycach w zakresie ratownictwa
wodnego".

SIWZ O7 2018

Umowa 07 2018

Załączniki 07 2018

protokół otwarcia ofert.pdf

Informacja o wyniku post..pdf

 Ogłoszenie przetargu mg.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-07-19 16:28:58 | Data modyfikacji: 2018-07-19 16:34:29.
Nabór na wolne stanowisko pracy specjalista ds.
kadrowo-organizacyjnych.

Kwestionariusz osobowy

Klauzula informacyjna

 nabór kadry.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-08-23 16:37:55.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia oraz
do oddania w najem-przedłużenia w 2018 r. umów
najmu lokali dotychczasowym najemcom.

Ogłoszenie

Wykaz nieruchomości

 

Opublikowane przez: Ryszard Markiewicz | Data wprowadzenia: 2018-09-10 10:15:29 | Data modyfikacji: 2018-09-11 09:42:00.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
specjalista ds. kadrowo-organizacyjnych
 bip wrzes.jpg

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-09-25 08:36:41.
Wykaz nieruchomości bedących mieniem komunalnym
Gminy Gorzyce przeznaczonych do oddania w 2018 r.
w najem i dzierżawę.
 img-Y13122539.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-11-13 12:48:28.
Data wprowadzenia: 2018-11-13 12:48:28
Opublikowane przez: Marzena Górska