> Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego


Zobacz:
 rejonizacja .  kalendarz roku szkolnego .  podręczniki .  system oceniania  .  rekrutacja .  wyniki egzaminów . 
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
Kontakt:
Tel: (32) 45 13 056
Fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl