> Ogłoszenia

Ogłoszenia

Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości w
pomieszczeniach krytej pływalni NAUTICA w
Gorzycach
 Ogłoszenie o zamówieniu.doc

Opublikowane przez: Arkadiusz Poloczek | Data wprowadzenia: 2015-11-27 12:02:27 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
SIWZ do przetargu nieograniczonego na utrzymanie
czystości w pomieszczeniach krytej pływalni
NAUTICA w Gorzycach
 SIWZ NAUTICA 2015.doc

Opublikowane przez: Arkadiusz Poloczek | Data wprowadzenia: 2015-11-27 12:14:13 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 CCF20151223_00001.jpg

Opublikowane przez: Arkadiusz Poloczek | Data wprowadzenia: 2015-12-23 12:40:08 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Plan zamówień 2017.
 Plan zamówień 2017.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-01-23 15:32:35 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Nabór na wolne urzędnicze stanowisko
pracy-specjalista ds. promocji.

Oświadczenie

Kwestionariusz

Oświadczenie 2

 Ogłoszenie o naborze z-ca 15.11.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-11-15 16:24:50 | Data modyfikacji: 2015-11-27 12:08:42.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
urzędnicze-specjalista ds. promocji.
 wyniki R..jpg

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-12-14 09:22:10 | Data modyfikacji: 2017-12-14 09:25:22.
Przetarg nieograniczony, na zadanie p.n.:
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach krytej
pływalni GOTSiR „NAUTICA”

Ogłoszenie

umowa i zał. 7

załączniki 1-6

Odpowiedzi na pytania wykonawców.

 SIWZ all.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2017-12-17 20:32:50 | Data modyfikacji: 2017-12-14 09:25:22.
Protokół z otwarcia ofert.
 protokół 1. 2018.jpg

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-01-02 14:27:35 | Data modyfikacji: 2017-12-14 09:25:22.
Unieważnienie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
 skan unieważnienie.jpg

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-01-10 14:28:46 | Data modyfikacji: 2017-12-14 09:25:22.
Przetarg nieograniczony, na zadanie p.n.:
Utrzymanie czystości w pomieszczeniach krytej
pływalni GOTSiR „NAUTICA”.

załączniki 1-6

Umowa

Zmiana do SIWZ.pdf

Ogłoszenie

Protokół z ofert złożonych do przetargu.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU.

 SIWZ 18.pdf

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-02-06 17:34:39 | Data modyfikacji: 2017-12-14 09:25:22.
Plan zamówień na 2018 r.
 zamówienie 2018.jpg

Opublikowane przez: Marzena Górska | Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:43:43 | Data modyfikacji: 2017-12-14 09:25:22.
Data wprowadzenia: 2018-02-20 11:43:43
Opublikowane przez: Marzena Górska
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Jednostki Organizacyjne
ul. Kościelna 15
44-350 Gorzyce
Wójt Gminy
Daniel Jakubczyk
Kontakt:
Tel: (32) 45 13 056
Fax: (32) 45 13 056
e-mail: gorzyce@gorzyce.pl